Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.02.2012 18:45 - МАИТЕ - тайната...и...разкритията ?
Автор: sistemite Категория: Други   
Прочетен: 1884 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 22.03.2012 08:41


                           " Р А З Л И Ч Н И Т Е "
                                      (част 8)

                      От всичко казано до тук, в предишните части на "Различните" по тематиката с Маите много често употребих понятието "странно". Странното се свързва и с нещото, наречено тайнствено, като че някаква мъглявина е обгърнала "Нещото" и не можем да видим ясно очертания релеф. Да, но затова, пък човек е въоръжен с възможностите на "Представата", т.е. може да си обяснява редица неща, да си ги представя, анализира, изследва и да търси причинно-следствените връзки, докато стигне до синтез на всичко това. Този синтез е оня мощен "вентилатор", който ще "отвее" мъглявината и ще очертае ясния образ на действителността, т.е. каква е била, каква е или каква ще бъде или казано говорим за миналата, сегашната или бъдеща реалност. Това обаче, както завършихме и си обещахме да направим от част 7-ма ще е резултат на сравнителен анлитичен подход. Да започнем с един от странните детайли в цялостната бройна периодика - за време - от разчета на Маите, именно огромния 1 Алау~тун, който се равнява на 64 000 000 год. и да проследим "логиката" за комбиниране на времето ( дни, месеци, години) с пространството ( метри, километри ), т.е. съизмерването на разстояния, дължини на път или отдалечености. Освен разписаното число = 64 млн. години - друго няма. Тук Маите спират разчета. Защо ? Защо е важно толкова, това число ? Защото от него зависят всички други ли, защото се явява някакъв универсален множител (или делител), т.е. някакво "рацио" от което се извлича тенденция, мярка - тяхна си ?
Или пък им им е "писнало" да трупат милиони дни в по-вече, обхванати в периоди, за които свидетели на бъдещата действителност ще бъдат наследниците им от над 3 200 000 поколения напред във времето ? Едва ли е това последното, пък и да не подценяваме Маите, тъй като, а и видно от всичко изложено до тук, явно си имаме работа с "нещо", което има високо развит интелект, друг подход към познанието и друг начин на мислене, с претенция за високо развита цивилизация, каквато сме Ние днес, но след някакви си може би 6000 до 10000 год. от тогава. Нека проверим, чрез помощната Таблица, която показах преди къде фигурира числото и в какви стойности :
      Има го в касети от различен ранг, т.е. :
една точица (*), но в касета от 6-ти ранг или  цифра 1 от бройната система, но в "чекмеджето" от 6-тия етаж =
               1 в К6 = К6(*) = 64 000 000 ; следва за другите
               2 в К5 = К5(**) =  6 400 000 ;
               4 в К4 = К4(****) =  640 000 ;
               8 в К3 = К3(***/)  =    64 000 ;
             16 в К2 = К2(*///)   =      6 400 ;
Забелязвате сигурно стъпаловидно растене на рангове, но и зародена числова верига, отново със стъпка 2, т.е.
1х2   1х2х2   1х2х2х2   и т.н......, където преди да продължим - да обясним, с цел сравняване някои доказани вече от Нашата наука неща.
               Съвременната наука си е изработила механизъм за редуциране, за преобразуване на време (години) в разстояния (километри). Науката, в лицето на отделни нейни представители на човешкия род, промотори на идеи и подкрепени по-насетне от екипното мислене на другите (без да изброявам, знаете за "ярки" имена начело с Нютон, Айнщайн и спирам до тук, за да не подценявам всички други....е направила следното :
         "Хванала" е един светлинен лъч и понеже той се придвижвал най-бързо със скорост - V = 300 000 км./ за 1 сек. и за да няма загуби го пуснала в подходяща, добра, т.е. почти "абсолютна" среда (обстановка) или казано във вакуум - да "пътува". Но да "пътува" дълго, една цяла година, за да види : колко километра ще измине. Нека да видим, с известна грешчица (год. = 365 дни) :
V = 300 000 км/сек. х 60 сек. х 60 мин. х 24 часа = 
= 25 920 000 000 км.т.е. 25 милрд. 920 млн. километра. или по оста на времето той е изминал толкова километри =
25 920 х 10(на 6-та степен) - съкратен запис - и това е за едно денонощие. Умножено по 365 денонощия се получава :
25 929 х 10(ст.6-та) х 365 = 9 460 800 000 000 км. или 9 трилиона 460 милрд. 800 млн. км / за тази една година. Науката му дава име = 1 СГ = Светлинна година =
9 460 800 х 10(на ст.6-та). В предишната част,обаче казахме, че 1 АЕ(астрономическа единица) = 
149,6 х 10(на ст.6-та) км. или разстояноието от Слънцето до Нашата планета Земя (149,6 млн.км.) или след като разделим  9 460 800 х 10(ст.6-та) на 149,6 х 10(ст.6-та) ще получим = 63 240 АЕ. Тоест 1 СГ(светлинна година) е равна също и на 63 240 АЕ(астрономически единици). Така Науката си изработи "машинката" за трансформиране на време в разстояние, с което пък може и да изчисляваме "разходките" из нашата Слънчева система, защо не и из Нашата Галактика, да не отивам по-надалеч. Защо ги напомням тези, известни на всички Ви данни. Защото възниква въпрос : Ние сме си създали мярата (мерните единици) - машинката за която казах, а интересно дали Маите са си имали такава машинка, някаква мярка, която се поддава на сравнение с нашата (актуалната) ? И тук нека се върнем към въпросния важен период  1 Алау~тун и регистрираната числова верига. Нека вземем следната зависимост в произтичащата числова верига, с константна величина К = 1,5 :
2  +   0хК  = 2
2  +   1хК  = 3,5
2  +   2хК  = 5
2  +   4хК  = 8
2  +   8хК  =14
2  + 16хК  =26
2  + 32хК  =50
 ???          =64
                   64хК + 2 = 98
                                     98хК + 2 = 149
                                                       149х К + 2 = 225
________________________________________________
Коментар : Числовата верига е прогресия, със стъпка 2 и държи нормално поведение до числото със стойност 50.
След това,обаче се забелязва влиянието на това "необяснимо" число със стойност 64, при което се променя посоката и става отправна точка за зародено изкривяване на първоначалнана експоненциална функция. Тази проблемна точка (64) предизвиква "вибрация" на веригата и променя стъпката, като че ли в този момент веригата губи "тяга", за момент губи равновесие, но в следващ момент - точка 98 временно възстановява хармония. Но продължава развитие с новата си по-слаба стъпка. И всичко това заради тази стойност = 64 ? За да се доближим до реалностите, нека 
възстановим веригата с нулите (000 000) т.е. милионите, тъй като 1 Алау~тун беше = 64 млн. и да направим съотношения на всяко число от веригата като числител, към общ знаменател = 64 млн. Какъв вид ще има тя и какво ще получа ? Пример : деля 2 000 000 на 64 000 000
= получавам число = 0,0312. Това е част = 2 000 000 от общото ЦЯЛО = 64 000 000. Значи 0,0312 е някаква мерна,(мерителна) единица или т.н. мярка. Ако възприемем, че тази мярка (на Маите) е мярка за трансформиране на време в разстояние, то значи е шеговито-назовано, нещо като тяхна МАЕ (Маиска астрономическа единица). За Нашата АЕ (астрономическа единица) вече обяснихме, че е = 149,6 млн.км., т.е. разстоянието от Слънцето до нашата планета Земя. Нека изчислим за всички планети (обекти) тези съотносителни стойности и да сравняваме, какво е различното, какво е общото и кое е преводното число. Ще изложа Таблицата и след това ще коментираме :
Обекти(планети)                    Маи                        Ние            
________          _______________________   ________ 
Меркурий         2 млн./64 млн.= 0,031  МАЕ   0,387  АЕ
Венера          3,5 млн./64 млн.= 0,054  МАЕ   0,723  АЕ
Земя                 5 млн./64 млн.= 0,078  МАЕ   1,000  АЕ
Марс                 8 млн./64 млн.= 0,125  МАЕ   1,524  АЕ
Церера            14 млн./64млн.= 0,218  МАЕ    2,800 АЕ
Юпитер            26 млн./64млн.= 0,406  МАЕ   5,200  АЕ
Сатурн             50 млн./64млн.= 0,780  МАЕ   9,538  АЕ
???                   64 млн./64млн.= 1,000  МАЕ      ???  АЕ
Уран                 98 млн./64млн.= 1,530  МАЕ  19,200 АЕ
Нептун           149 млн./64млн.= 2,328  МАЕ   30,100 АЕ
_________________________________________________
Това са съотношенията, произтичащи от веригата, отнесени към това число - "рацио" = най-голям разчетен период за време, от Маите. Вижда се, че това са две мерни системи, а целят един и същ резултат, т.е. разстояния, които Нашата система е доказала. Въпросът е дали Маиската мерна система ги доказва ?
                   Нашата мерна система по която са изчислявани разстоянията в АЕ е МЕТРИЧНА и тези разстояния представляват радиуси на орбитите, по които обектите (планетите) от Нашата Слънчева система се движат около звездата си - Слънцето. Но при другата система не е така. Там разстоянията не са радиуси на орбитите,...а... техните диаметри, т.е. правата отсечка от съответната планета - през центъра на сферата Слънце до орбитата от противоположната страна. Кое е "ключето" за превод от единия "език" (Маиския ??) на другия - метричния, нашия, разбираемия език. Отговорът е преводното число, което е равно на 25,4 при което всяко число от веригата по-горе от МАЕ (маиски астрономически единици), след като бъде умножено с това число (редуктор, преводно и пр...) ще ни прехвърли в разбираемата за Нас метрична система, но тъй като ще представлява разстояние - диаметър, то следва резултата да разделим на 2 (т.е.на половина) . Нека пробваме. Получават се следните стойности :
 За Меркурий - 0,031 х 25,4 = 0,787 , разделено на 2 ще се получи Наша стойност = 0,393 АЕ. Нека проверим и за Венера - 0,054 х 25,4 = 1,370 : 2 = 0,685 АЕ. Да не повтарям ще изпиша останалите : Земя - 0,999,т.е ~ 1,00;
Марс - 1,587 АЕ ;  Церера - 2,770 АЕ ;  Юпитер -  5,156 АЕ;
Сатурн - 9,900 АЕ ;  въпросната орбита ?? - 12,700 АЕ ;
Уран -  19,431 АЕ и Нептун - 29,566 АЕ.
             Я, сравнете с горните в Таблицата резултати за разстоянията в Наши АЕ. Дребни отклонения, но резултат - страхотно задоволителен, а ...?? А в отклоненията фактор е и диаметъра на Слънцето, който е сравнително малка величина, но все пак става въпрос за 1,4 млн.км. или 109 пъти по-голям от този на Земята.
             И каква е тази система, която мери диаметри на орбити, окръжности, светли отвори, тръби, автомобилни джанти и пр... с преводно число 25,4 ? Отговорът е еднозначен - това е ЦОЛОВА мерна система, където 1 Цол = 25,4 милиметра. Проверете си например "джантите" на автомобила - ако са 15 Цолови х 25,4 мм. = 381 мм. или
38,1 см.
            Подобна зависимост на числа (верижна зависимост) при Майската аритметика и календарите им се обуславя от, (както разбрахме и от другите изложени части до тук ) поне - три източника. Дали е тяхна ? (или на друг идеята). Ние също познаваме Цоловите мерки, постоянно работим в ежедневието с тях. Цол = Zoll = инч, но интересно е другото. Генезиса, историята на появата, създателят на мерната система и въобще знаем ли откога съществува тя. Дали Маите са я измислили или са възприели мерките от някои ? А "ритуалния" календар ?
Защо се нарича Цол~кин, на кого е кръстен така и защо е от 260 дни, т.е. защо сметката в началото е била пообъркана ? Може би от опит с друго космическо тяло, обект, който обикаля около Слънцето за 260 дни, вместо 365 дни в годината. След което се налага въвеждане на корекция с втория календар, т.е. истинския, работещия ? Въпроси много и някои трябва да им търсят отговорите, т.е. учените, изследователите, историците и пр...
      Забелязахте ли нещо "странно" във веригата свързано с "рациото" (64) = 1,000 МАЕ. Излиза, че тази орбита е специална. Орбитата на "рациото" е между орбитите на Сатурн и Уран, но е по близо до Сатурн, т.е. на 1900 млн.км. отстояние от Слънцето. На тази орбита или е имало нещо (планета) или има нещо или пък ще се появи нещо ( може и пресичайки орбитата) но, ако говорим за далечното необозримо бъдеще на Алау~туна, мисля, че няма смисъл. Може би това го знае учителя Zol или Цол или (Дзол), с който започнахме още в началото на поредицата "Различните" - тайната на Маите.... и ... разкритията, може пък и да е създателя на Календара ??

                        Спокойна Вселена, Приятели !!!

                             Автор : Христо Вълков  
                                      
                                                    
  
                                
            
               

  

                   Гласувай:
1
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: sistemite
Категория: Политика
Прочетен: 183401
Постинги: 70
Коментари: 122
Гласове: 565
Архив
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031