Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.04.2012 16:06 - Маите - тайната......между Вечния въпрос...и...многото отговори !?
Автор: sistemite Категория: Други   
Прочетен: 1126 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 10.04.2012 12:45


                                            " Р А З Л И Ч Н И Т Е "
                                       (част 16)

                   Да преминем директно към доизясняване на темата от предишната част, свързана с треакторията, която описва Слънцето при движението си по орбита, около Центъра на Галактиката. Разбрахме, че липсват и преки доказателства за връзка на съществуващата, "трупана" от Маите времева периодика, като времеви цикли и периодиката от 66 млн. години и, че това е едно съвпадение на числа. Относно треакторията, обаче за която казахме, че е крива на синусоида може да се посочат и други следствени хипо-тези и те никак не са за подценяване, в сравнение с тази от предишната част. Една от тях касае амплитудата на синусоидата и промяна на "усреднената", орбитална равнина на движение на Слънцето. Да поясним : Когато казахме, че Слънцето отстои на 20 СГ от едната страна (от коя ? - зависи от гледната точка) , то тази средната, орбитална равнина на движението му, ще бъде на разстояние 10 СГ от Галактическата, т.е. Слънцето би трябвало движейки се по тази синусоида - 10 СГ да се отклонява от средната си (теоретична, "мислена") орбита и това е мах. в едната посока, след което да се отклони пак 10 СГ, но в противоположната на средната си орбита посока и именно в този момент да се окаже в позиция на съвпадане (допиране) с Галактическата равнина. Движейки се така, чак след 66 млн. год. ще се окаже пак в такава позиция на допир. Е, тогава възниква основателен въпрос ?! Посочените (от Науката ?) 20 СГ, като местоположение на Слънцето в ръкава "Орион" - вярни ли са ? Излиза, че това е вярно, но само в един кратък времеви диапазон. Излиза, че е "запечатана Снимка" - само в един, даден момент. Това - като първа, следствена хипо-теза. Но, веднага се появява втора : Ако амплитудата, като величина е два пъти по-голяма, тъй като е логично и възможно, т.е. Слънцето движейки се по синусоидалната си орбита, същата пресича самата Галактическа равнина и се отклонява до мах. точка = 20 СГ, но от другата и страна ? Тоест : общата амплитуда да е  = 40 СГ ? То, тогава, следва, че при 1 пълна синусоида ( дължина на вълната ), то ще съвпадне ( пресече, "легне") 3 пъти в Галактическа равнина, като във времето - от пресичане - до пресичане (от точка до точка на съвпадане) ще изтекат само 33 млн. земни години при дължина същата = 66 млн. години. Това значи, че честотата на повторяемост е двойна, както и отклонението от Галактическата равнина е двойно, както и че средната (теоретична, онази с мисления "пунктир", въображаемата) орбита на Слънцето съвпада с Галактическата ?? Такива отклонения = 40 СГ, може би ще се усъмните, че са много големи, като амплитудни ? Да, големи са, но на базата на това, което "сочи" Науката , че : примерно да вземем само Нашия ръкав "Орион", относно, струпването на обекти - звезди (други Слънца, планети, звездни "прахоляци", газо-насищане и пр...вкл. "тъмни материи", за които ще си поговорим, гледайки се с някои - доста съмнително, че и малко "наопъки") ... че по напречен разрез, този ръкав -елипсовиден, с широчина по Галактическата равнина ( като - "сплескан" отгоре и после срязан, напречно "кравай" ) = от ~ 2400 (ср. ст-ст) Светлинни години, като разстояние и височина = ~ 1500 СГ, ...то, тези 40 СГ - не са решаващи. 20 СГ пък, са си - едно нищо. Това, което Ние чОВЕЧЕТАТА можем да наблюдаваме от Земята с невъоръжено око и му казваме "Млечен път" всъщност са Звездите, респективно купове Съзвездия Слънца) от Нашия ръкав "Орион" - главно. Това е само част от многото "Млечни пътища" на Галактиката ни. Другите са отдалечени от Нас, както се полага : Следващ близък ръкав ( от вътрешна страна на Нашия - посока Централен бар на Галактика) е "Стрелец" на ~ 4800 СГ, другия ръкав, но (външен на Нашия - посока край на Галактиката), т.е. "Персей", също е на ~ 4800 (ср. ст-ст). Така, че наблюдението си е трудничко, като че ли на тези струпвания. Наричат се ръкави в Галактиката и са основни - 5 ръкава, като една от причините е наситеността (концентрацията) на обекти на единица обем (пространство), а другата, както (вероятно)  може да се обясни е следствения енергиен поток и провлаченото му разпределение при въртене на тази приличаща на логаритмична спирала Галактика. И така, и така сме на това място ( виж : Файл : Milky Way Arms bg.svg ), да се понапънем, представяйки си нещата, с цел да проверим дали сметката на учени и пр... излиза с глобалния размер на Галактиката ни, т.е. диаметърът на същата, който е посочен, като величина = ~ 100 000 СГ (светл. год.). Значи да уточним това, което знаем (подчертавам - приближени стойности, при никак не безобидна грешка !!). Между ръкавите концентрацията (предполагаемо) е друга и изключения може да има, а сигурно има и в двете характеристики : гравитационна (маса) и енергийна (електромагнитни сили). Средно разстояние между ръкавите около ~ 4800 СГ (без размери на самите ръкави - напречно). Дебелина на Галактиката ( на този Галактически диск, формиран от ръкавите, казахме вече, че е ~ 1500 СГ. Средна широчина на един ръкав, също посочихме = ~ 2400 СГ. Разстояние от Положението на Нашата слънчева система в Галактиката до Начало на Централен бар  ~ 26000 СГ.
              Хайде да направим един разрез на Галактиката ( с трион ), но първо да уточним по коя мислена ос, права (линия) ще режем, а и да извикаме и Маите да проконтролират операцията, защото контролът е висша форма на доверие. Ето, първа забележка от Тяхна страна и основателна. Имат въпрос, и то добронамерено-подигравателен !! След като, бе преведен от преводача разбрахме, че правят забележка : " А,бе - патета, първо пояснете ясно, че става въпрос за напречен разрез, а не за надлъжен, на питата, наречена от самите Вас - Галактика ?!" Правилно ! Да уточним :
              Ще отбележим две точки - първата е Центъра на бара на Галактиката, а другата проекцията на Нашето Слънце върху Галактическата равнина. И е правилно да бъде върху равнината , защото ще го "хванем" в статичен момент, ще го проектираме в тази точка, а пък после ще си го пуснем на воля да си "щъка" по синусоидалната треактория, за която говорихме вече - колкото си иска. По-вече няма да ни трябва. (за сметките говоря).
             "Опъваме", между двете точки една дълга права, която ги свързва, ама и в продължение от единия край на Галактиката до другия, че даже и извън Нея. Нека да има, да не е каквото - да няма! ( тук, един от "нашите" ме побутва, че Маите нещо се смеят и си намигат ??) Да се смеят - ще видим, кой ще се смее накрая, а Ние между другото с Вас, сме вече готови - "рязнахме" си Галактиката и окото Ни даже, не мигна !! 
             Хайде сега - да мерим, но с "оня" специалния метър, дето мери направо Светлинни години, т.е. не метрите или "цолажите" на Маите, че после да си играем на превръщане в СГ. Не, че няма да е същото, но да не си усложняваме животеца ?( то пък, един животец напоследък - всеки "писка" : криза - "мриза". Криза и ...точка по въпроса. 
   
            Както и да е ! Да се върнем към сметките.
            Предлагам, да измерим разстоянието, тръгвайки от Центъра на Нашата Галактика навън, т.е. към периферията. Това е радиусът на Галактиката, като накрая, този радиус ще го умножим по 2 за да намерим диаметъра или казано, колко е голама Галактиката от единия край - през Центъра - до другия край.
           От самия център - до края на бара (витлото) имаме ~ 12000 СГ това е радиуса на бара (диаметърът му е ~ 24000 СГ). Тръгваме към ръкав "Норма", като до него измерваме ~ 4800 СГ, пресичаме "Норма" - още ~ 2400 СГ, отправяме се към следващия ръкав "Щит - Кръст" разстоянието до него е ~ 4800 СГ, следва пресичане на ръкав "Щит - Кръст" още ~ 2400 СГ, продължаваме към ръкав "Стрелец" - този преди нашия, достигаме го и го пресичаме - отчитаме общото разстояние ~ 7200 СГ, след което стартираме към към нашия ръкав "Орион", още 4800 СГ, достигаме го, малко навлизаме и СТОП !! Тук вече сме Ние, това е мястото на Слънцето, т.е. точката на проекция за която говорихме. Пресичаме "Орион" - още 2400 СГ и се отправяме към външния ръкав "Персей", като сме измерили още ~ 4800 СГ, после пресичаме "Персей" като засичаме разстояние ~ 2400 СГ. От тук нататък, няма друг ръкав за достигане по тази права и при този разрез. Ако бяхме направили разрез по ос (линия) перпендикулярна на тази пак през Центъра на Галактиката, то щеше да преследваме и още един ръкав от най-външната периферия на Галактиката, т.е. "Нов външен" - откъснало се и обособило продължение на основния ръкав "Норма".
           Сега, следва да събираме : 
  Първо - да проверим разстоянието от Нас (Слънцето) до началото на Централния бар (не до - теоретичния Център) т.е. = 4800 + 7200 + 2400 + 4800 + 2400 + 4800 =
 на 26400 СГ, т.е. излиза ,че е вярно.
 Второ - да сметнем общия радиус на Галактиката по този разрез : Към горната сума ни остава да прибавим радиуса на Централния бар = 12000 СГ плюс пресичането на "Орион" = 2400 плюс разстоянието до "Персей",  както и самия "Персей" т.е. общо = още 7200 СГ. Или общо радиусът възлиза на :
  26400 + 12000 + 2400 + 7200 = 48000 СГ , при което като го умножа по две, ще получа диаметърът на Галактиката ни т.е. :
                 48000 СГ х 2 = 96000 СГ.
В другото сечение, за което казахме ( перпендикулярното) той може да достигне и до 120000 СГ.
           Остава да бъде прокоментирана и една друга (трета) следствена хипо-теза за движението на Слънцето по крива (треактория), доста по сложна от представените в началото на тази част, но за това в продължение.
Хипо-тези, какво друго ни остава, като нямаме Хъбъли  и БАЗИ - други да ги доказват !

                          Поздрави, приятели и "да сглобите" отново Галактиката ни , ей ?! да не забравите, че "Андромеда" е все още далече, въпреки че се приближава до Нашата.

                                Автор : Христо Вълков 


 

 Гласувай:
2
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: sistemite
Категория: Политика
Прочетен: 183403
Постинги: 70
Коментари: 122
Гласове: 565
Архив
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031